Červen 2021

Žáci devátých tříd v polovině června vyrazili pěšky do Hořiněvsi. Jejich cílem byla návštěva rodného domu významného vlastence, jazykovědce, knihovníka Václava Hanky. Cestou přes Rozběřice, Chlum a Máslojedy jsme procházeli i hoříněvskou bažantnicí a brzy jsme byli u dřevěného domu, který se nachází v horní části obce Hořiněves. Dům je reprezentativním příkladem roubené lidové stavby pocházející pravděpodobně z roku […]

Školní výlet 6.A  tentokrát  směřoval do nedalekých Hořic. Naše putování začalo cestováním vlakem a poté procházkou po významných památkách města. Uviděli jsme vše, co v Hořicích stojí za povšimnutí, prošli jsme nejkrásnějšími místy, ochutnali hořické trubičky od výrobce, shlédli jsme umění mistrů sochařů, procházkou lesem jsme se dostali do doby první republiky. Ocitli jsme se

V úterý 22. června  byli žáci první třídy pasováni na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Do tohoto stavu je pasoval král Filip I. s královnou Lucií. Prvňáčci nejdříve ukázali, jak zvládli výuku čtení. Následoval slib čtenářů a pak již před krále jedno dítě za druhým pokleklo a bylo pasováno. U královny každý ještě dostal pamětní list

V pátek 25. 6. 2021 zvedl žáky z lavic cvičný poplach. Všechny třídy 1. i 2. stupně se řádně evakuovali v krátkém časovém limitu, což je velmi dobrá zpráva! Na 2. stupni následoval projektový den „Ochrana člověka za mimořádných situací“. Přijeli za námi policisté a dobrovolní hasiči z Chlumu, kteří nás vtáhli do výkladu. A nezůstalo jen u slov,

Dne 24.6.2021 byla třída IV. A na výletě v krajském městě Hradci Králové. Hlavním cílem výletu byla plavba lodí po řece Labi. Počasí nám přálo a plavba lodí se nám všem líbila. Výlet jsme zakončili sladkou odměnou v podobě zmrzliny a ledové tříště.  Mgr. Iveta Kubičková

Po složení přijímacích zkoušek dostali naši deváťáci ještě poslední nelehký úkol. Měli si připravit závěrečnou práci na téma, které je jim blízké. Zadání bylo napsat práci jako souvislý text, sestavit si prezentaci na vybrané téma a nakonec ta nejobávanější část – představit tuto práci svým spolužákům a komisi učitelů. Žáci si tuto práci připravovali doma

Dne 21. 6. 2021 proběhl školní výlet třídy 6. B. Do města Lázně Bělohrad jsme jeli ze Všestar vlakem, s přestupem v Ostroměři. Žáci byli rozděleni do náhodných dvojic, hledali cestu podle mapy a plnili úkoly. Na tzv. Horské cestě jsme si připomněli 400. výročí popravení 27 českých pánů, protože právě touto cestou byl veden z nedaleké Pecky

Dne 23.6.2021 proběhla na naší škole Soutěž v poznávání rostlin, kategorie (6. – 9. třída). Výsledky byly těsné a proto musím pogratulovat všem šestnácti účastníkům, kteří se soutěže zúčastnili. Výsledky: 1. místo Terezie Štefanková 6.A 2. místo Barbora Vodičková 7.B 3. místo Gabriela Dobešová 7.A Ráda bych také poděkovala děvčatům, která mi pomohla s organizací (Tereza

Dne 24.6.2021 se žáci 6.A, 6.B a 7.B zúčastnili exkurze do Botanické a Zoologické zahrady Liberec. Počasí nám přálo, žáci prozkoumali pavilony zrenovované během pandemie. Nejvíce nás zaujali lachtani a mořská akvária. Během exkurze žáci pořídili mnoho pěkných snímku rostlinných a živočišných druhů. V příštím kalendářním roce z těchto fotek budou sestavovat prezentace.  Mgr. Kateřina

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna