Březen 2023

V pondělí 27. března navštívily nejmladší děti školní družiny místní knihovnu. Paní učitelka Tichá seznámila děti s provozem knihovny a doporučila jim zajímavou četbu pro malé čtenáře. Děti si vybraly pohádkové knihy, které si prohlédly a předvedly paní učitelce své čtenářské dovednosti.

Dne 27. 3. 2023 navštívili naši předškoláci kamarády z 2. třídy ZŠ. Zapojili se do výuky a vyplňovali pracovní listy. Všem se v ZŠ líbilo a již se těší k zápisu. 

Dalšími lekcemi v projektu Malá technická univerzita byly Malý projektant a Stavitel mostů. Děti stavěly celé městečko se zapojením všech sítí a v následné lekci stavěly pochozí most. 

Motýlci pokračují v plnění úkolů na pochozích sítích. Úlohy jsou již těžší, ale děti jsou moc šikovné a snaživé, práce je baví.

Děti si připomněly pravidla silničního provozu za pomocí zábavného příběhu a písní. Nechyběl ani příběh o zebře, díky které si děti zopakovaly zásady přecházení ulice. Divadlem na cestě k přírodě. Velmi poutavým způsobem si děti opakovaly jarní květiny, keře, stromy, roční období a chování v přírodě.

Ve dnech 23. a 27. března předškolní děti z MŠ Chlum a MŠ Všestary navštívily své kamarády ze druhých tříd na základní škole ve Všestarech. Vyzkoušely si i se svými staršími kamarády, jak to chodí ve škole. Plnily úkoly v pracovních listech, zopakovaly si barvy a počítání. Zkusily si práci na interaktivní tabuli. Děti byly

V MŠ se také věnujeme rozvoji logického, informatického myšlení a programování  předškolních dětí.

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 jsme navštívili ZŠ Všestary. Děti se seznámily s prostory  školní jídelny,  družiny a školy. Zúčastnily se dopoledního programu, který pro ně připravila paní učitelka s dětmi ze druhé třídy. Čekání na autobus si děti zkrátily pohybovými aktivitami na místním hřišti.

Ve středu 22. 3. 2023 nás v MŠ navštívily studentky medicíny. Vysvětlily dětem důležitost  zubní hygieny.

V týdnu s tématem “ Jarní květiny“ se děti seznámily s prvními jarními květinami a při hře “ Uvíjíme věneček“ si jejich názvy upevnily.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna