Březen 2023

Nejmladší čtenáři v knihovně

V pondělí 27. března navštívily nejmladší děti školní družiny místní knihovnu. Paní učitelka Tichá seznámila děti s provozem knihovny a doporučila jim zajímavou četbu pro malé čtenáře. Děti si vybraly pohádkové knihy, které si prohlédly a předvedly paní učitelce své čtenářské dovednosti.

Jak Jeníček do města zabloudil

Děti si připomněly pravidla silničního provozu za pomocí zábavného příběhu a písní. Nechyběl ani příběh o zebře, díky které si děti zopakovaly zásady přecházení ulice. Divadlem na cestě k přírodě. Velmi poutavým způsobem si děti opakovaly jarní květiny, keře, stromy, roční období a chování v přírodě.

Předškoláci ve škole

Ve dnech 23. a 27. března předškolní děti z MŠ Chlum a MŠ Všestary navštívily své kamarády ze druhých tříd na základní škole ve Všestarech. Vyzkoušely si i se svými staršími kamarády, jak to chodí ve škole. Plnily úkoly v pracovních listech, zopakovaly si barvy a počítání. Zkusily si práci na interaktivní tabuli. Děti byly …

Předškoláci ve škole Pokračovat ve čtení »

Návštěva předškolních dětí v Základní škole ve Všestarech

Ve čtvrtek 23. 3. 2023 jsme navštívili ZŠ Všestary. Děti se seznámily s prostory  školní jídelny,  družiny a školy. Zúčastnily se dopoledního programu, který pro ně připravila paní učitelka s dětmi ze druhé třídy. Čekání na autobus si děti zkrátily pohybovými aktivitami na místním hřišti.

Zubní hygiena

Ve středu 22. 3. 2023 nás v MŠ navštívily studentky medicíny. Vysvětlily dětem důležitost  zubní hygieny.

Vítáme jaro

V týdnu s tématem “ Jarní květiny“ se děti seznámily s prvními jarními květinami a při hře “ Uvíjíme věneček“ si jejich názvy upevnily.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna