Únor 2023

Ve čtvrtek 23.2.2023 proběhl na naší škole program Armády České republiky, který je znám pod zkratkou POKOS (Příprava občanů k obraně státu). Program je zaměřen na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru.  V praxi to znamenalo, že od brzkého rána byly připravovány […]

Pro děti ze třídy Motýlků jsme si připravili další projekt s názvem „Malá technická univerzita“.  Každý týden nás navštíví paní lektorka, která dětem hravou formou vysvětlí postup vzniku budov a celých měst. První lekce nesla název „Stavitel města“. Děti sestavily silnici z velkých dílků puzzle, a to podle mapky. Poté se rozdělily do dvojic a

Motýlci pokračují s projektem „Robotika“. Vypracovaly již všechny pracovní listy a začaly používat pochozí síť. Všechny děti se velice snažily a práce je bavila. 

Soutěž v anglické konverzaci proběhla dne 20. února a zúčastnili se jí žáci z 6.- 9. tříd, v kategorii I. A žáci 6.-7. tříd a v kategorii II. A žáci 8.-9. tříd. Nejdříve účastníci prošli společnou částí, skládající se z krátkého poslechu a čtení s porozuměním a pak si každý z nich vylosoval jedno z témat,

Dne 10. 2. 2023 na naší škole proběhla Biologická olympiáda. Dobrovolně se jí  zúčastnili někteří žáci 6. a 7. tříd. Tématem tohoto ročníku bylo  BEZLESÍ. Děti musely nastudovat odborný text a rozeznat předložené zástupce fauny a flóry. Všechny děti dostaly pochvalu a první tři umístění i pěknou knihu.  Výsledky: 1. místo: Adam Košťál (VI.B) 2.

Před jarními prázdninami uspořádali žáci 5. tříd pro své mladší kamarády v tělocvičně tradiční karneval. Nejdříve předvedly děti své krásné masky, potom následovala rozcvička a taneční sestava pod vedením Verči a Kačky z 9. třídy.  Nejvíce se děti těšily na soutěžení a sportování na jednotlivých stanovištích. Karneval se vydařil a děkujeme páťákům za pěknou organizaci celého dopoledne.

V prvním pololetí absolvovaly děti ze Včeliček a Motýlků kurz plavání. Na druhé pololetí jsme si domluvili tělocvičnu ZŠ. Zde můžeme trénovat pohybové aktivity ve větším rozsahu bez prostorového omezení a překlenout tak zimní období.

Hudební pohádka „Jak se Honza rytířem stal“ – děti si hravou formou i pomocí písniček opakovaly povolání – švadlena, švec, kuchař, pekař, kovář a další.

Ve středu 8. 2. se sešli nejlepší recitátoři. Celkem 30 žáků soutěžilo ve výrazném přednesu  ve třech kategoriích.   Všichni soutěžící předvedli velmi pěkné výkony, i když  některé svazovala tréma z vystoupení před ostatními. Děkujeme všem za přípravu a pěkné vystoupení. Výsledky: Kategorie 1. – 3. třída 1. místo   Dvořák Eliáš 2. místo   Kalousková Zuzana 3. místo 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna