Březen 2024

Ve středu 27. března navštívily naše 5. třídy studentky zubního lékařství, které nám připomněly, jak správně čistit zuby. Během vyučovací hodiny jsme si pověděli základní informace o zubech, o péči o ně a také jsme si zkusili správný způsob čištění zubů. Za příjemnou prezentaci děkujeme.

26. 3. 2024 za účasti žáků 8. tříd Dnes jsme měli možnost prožít velmi zajímavé a poutavé vypravování o událostech roku 1866. Prusko-rakouská válka je významným konfliktem historie, který se odehrával v naší krajině a ovlivnil dění v celé Evropě. Tehdy došlo k největší bitvě na našem území. Dozvěděli jsme se, proč k válce došlo,

Dne 14.3. se děti z DS Svěťáček seznámily s prostorami, učitelkami a dětmi z mateřské školy. Společně shlédli pohádku „Jak Jeníček do města zabloudil“.

Žáci z 9. tříd se dobrovolně vydali změnit svět k lepšímu, a to s pytli na odpadky. Jejich aktivní přístup slibuje, že budou příkladem pro další spolužáky. Každý může přispět k zachování čistoty v obci i v okolí školy.

Tradiční Noc s Andersenem začala na naší škole v knihovně v pátek 22. března.  Žáci ze 3. a 4. tříd si příběhem o Birlibánovi připomněli 100. výročí narození našeho významného spisovatele Eduarda Petišky. Putovali jsme s Birlibánem, jeho zajíčkem Janečkem do Maňáskova, hráli jsme hry, soutěžili, četli, vyráběli záložky, nechyběla ani cesta po stopách hodných bludiček, které nás zavedly

Naši mateřskou školu navštívily studentky stomatologie, které děti hravou formou poučily o důležitosti zubní hygieny.

Žáci III. třídy si v rámci mezipředmětových vztahů ověřovali  teoretické znalosti z Prvouky  při praktických pokusech v Pracovním vyučování.  Znalosti o podmínkách růstu a vývoje rostlin si vyzkoušeli při setí semen hrachu. Svůj zasazený hrášek průběžně sledovali, zaznamenávali změny při růstu – první lístky, výšku rostliny… Každý u své rostliny pozoroval otáčení za světlem, upevňování úpony. 

V pátek 22. 3. 2024 na naší škole proběhl ekologický program Tonda Obal na cestách. Tohoto programu se zúčastnili žáci 5. – 7. ročníků. Žáci se naučili třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití.  Cílem tohoto programu je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí dětí v ČR. Naše škola získala mnoho užitečných materiálů

Dne 15.3. 2024 se na naší škole  uskutečnil výchovně-vzdělávací program „Čas proměn – mezi námi děvčaty“ pro děvčata šestých a sedmých tříd. Paní lektorka přiblížila děvčatům problematiku dospívání a základní vědomosti o anatomii lidského těla a jeho procesech. Na závěr proběhla diskuze  o správné  intimní hygieně a děvčata získala  vzorek dámských vložek zdarma. Paní lektorce

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna