Listopad 2022

Dále nás navštívili pan starosta a pan místostarosta a přinesli dětem čokoládové adventní kalendáře, aby jim čas do Štědrého dne rychleji utekl.

Děti sledovaly zábavné a poučné představení o stromech a o tom, jak se v průběhu roku mění.

V pátek 25.11.2022 se žáci 1. – 4. ročníku vydali do Hradce Králové na divadelní představení O zlaté rybce do Divadla Drak. Představení bylo zajímavé, poučné a dětem se velmi líbilo. Zpracování pohádky bylo moderní, loutky vyvedené a herci byli milí a pohotoví. Po příjezdu z divadla děti namalovaly své zážitky dle své fantazie a vytvořily tak

Od 10. do 23. listopadu  se na základní škole uskutečnila soutěž pod názvem „Klíče ke svobodě“.  Výrobou klíče ke svobodě jako jednoho ze symbolů sametové revoluce si chtěli žáci žákovského parlamentu připomenout 17. listopad 1989. Cinkání klíčů tehdy ukončilo jednu kapitolu československé historie. A proto právě klíči chtěli oslavit ideály, které sametová revoluce ztělesňovala: naději, svobodu a

Od září mohou děti navštěvovat Badatelský klub. Cílem klubu je prohloubit pozitivní vztah dětí k přírodním vědám a osvojit si praktické dovednosti. A co jsme se již naučili? V zimních měsících se zaměříme na práci s mikroskopem a pokusy.

Děti  si v rámci výuky anglického jazyka procvičily přítomný čas průběhový. Pracovaly ve skupinách a nakonec si zahrály i pantomimu, při které musely hádat, co chlapeček Crooky dělá. Zaslouží si velkou pochvalu.

Divadlo U dvou sluncí nám zahrálo hudební pohádku „S Bohoušem po lese“, která se dětem moc líbila.

Maňáskové divadlo nám tentokrát přivezlo 3 pohádky – „Dlouhý, široký a bystrozraký“, „o Koblížkovi“ a „O třech prasátkách“

V rámci praktických laboratorních prací se žáci VIII.A a VIII. B zúčastnili cvičení na téma „kladka“. Žáci si vyzkoušeli jak jednoduchou kladku, tak kladkostroj a v praxi si ověřili závislost množství kladek na potřebné síle k vyzvednutí břemene.

Děti na prvním stupni ve dnech 15. a 16. listopadu 2022 oslavily Den boje za svobodu a demokracii – seznámily se s pojmy svoboda a demokracie, připomněly si „Sametovou revoluci“ roku 1989, zazpívaly si a poslechly některé písně týkající se těchto událostí a vyrobily dle své fantazie a znalostí svůj kláč ke svobodě. Děti práce bavila

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna