Adaptační kurz 6. ročníku

9. září – 10. září 2022

Ve druhém zářijovém týdnu se uskutečnil adaptační kurz pro žáky 6. ročníků, jehož cílem bylo pomoci žákům s přechodem na druhý stupeň. V průběhu dvou dnů se žáci za širokého spektra seznamovacích aktivit představovali navzájem, společně se učili spolupráci, naslouchání a respektu jeden k druhému. Zároveň měli možnost poznat nové třídní učitele a paní asistentku.

Adaptační kurz se skládal z různých aktivit. V pátek byly na programu společné hry a soutěže, příprava sobotní snídaně – výroba pomazánek a pečení placky. Poté následovala společná hra obou tříd „ Lístečkovaná“, kdy žáci po skupinách plnili v katastru obce Všestary různé úkoly a zároveň se jim měřil čas, za jak dlouho úkoly splní. Hra se protáhla až do setmění. Bylo zajímavé pro učitele a asistentku pozorovat, jak odlišně si každá skupina se hrou poradila. Z cíle hry se pak žáci přemístili k místnímu koupališti, kde společně opékali buřty. Následovalo přespání ve škole v tělocvičně.

V sobotu ráno žáci s chutí snědli především upečenou placku, po které se jen zaprášilo. Následovalo vyhodnocení hry a společné pohybové aktivity v tělocvičně.

V 10:30 h byl kurz ukončen. Jak se žáci sami vyjádřili, kurz se jim líbil. Proto věříme, že jsme všem šesťákům pomohli k úspěšnému začátku v novém kolektivu a s prohloubením vzájemných vztahů navázaných v průběhu prvního stupně.

Miroslav Strnad

Jan Mihula

Zuzana Tylšová

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna