Adaptační přespávání ve škole

Ve dnech 17. 9. – 18. 9. 2021 se žáci šestých ročníků zúčastnili adaptačního přespávání ve škole.

Adaptační přespávání se nám vydařilo, děti velice pěkně spolupracovaly, zapojovaly se do všech aktivit. Chválíme jejich vzájemnou spolupráci. Počasí nám přálo, tudíž jsme  mohli zrealizovat i opékání buřtů a stezku odvahy.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna