Aplikace Myška

V prvním pololetí školního roku 2022/2023 se naše MŠ zúčastnila testování herně – diagnostické aplikace Myška. Tato aplikace je určena pro tablety a je doplňkem k pedagogické diagnostice iSophi, kterou využíváme již druhým rokem a je vhodná pro předškolní děti.

Úkoly pro jednotlivé oblasti jsou podrobnější, čímž dochází k lepšímu vyhodnocení slabších stránek dítěte. Výhodou zapojení do tohoto testování je využívání aplikace po celý rok zdarma, čehož se chystáme využít především pro třídu starších dětí.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna