Dějepis 6. A, 6.B, 6.C

Učivo dějepisu v 6. třídách tvoří v 1. pololetí z větší části období pravěku, tedy období, o kterém hovoří archeologické hmotné prameny. Letos mohli žáci opakovaně absolvovat výuku pravěku ve všestarském Archeoparku. Sami  si  také vyzkoušeli výrobu nástrojů, šperků, zbraní, keramických sošek, nádob tak, jak to dělali naši předci.  A jednoduché to rozhodně nebylo.  Fotografie ukazují  zhotovené předměty na výstavce a zachycují také prosincovou prohlídku venkovního areálu Archeoparku, kterou žáci podle svých získaných znalostí sami komentovali. Do Archeoparku se ještě žáci vydají na jaře za starověkými Římany.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna