DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V MŠ CHLUM

Jelikož nás technika všude obklopuje a víme, že ji děti nejen nyní, ale i v budoucnu budou potřebovat, snažíme se je s ní seznámit a porozumět jí.

Do školky byly pořízeny nové robotické hračky. Na semináři jsme se seznámily s jejich používáním. Pomůcky aplikujeme ve všech věkových kategoriích. Seznamujeme děti se základy programování, odhadu vzdálenosti, bezpečnosti, prostorového vnímání, určování směru, zápisu pomocí znaků, apod. Využíváme při tom logické a analytické myšlení.

Dětem se spolupráce líbí. Učí se nejen řešení problémů, ale i rozvoji vzájemné komunikace. Děti se tak učí hravou formou prakticky zacházet s polytechnickými a digitálními pomůckami.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna