DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V MŠ VŠESTARY

Naše MŠ se zapojila do projektu „Malá digitální univerzita“.  Ve věkové kategorii 4 – 5 let mají děti k dispozici digitální lišku a pejska, které používají i při ranních hrách. Digitální myš používají při řízené činnosti jako seznámení s digitální technikou.

Ve třídě předškolních dětí (5 -7 let) pracujeme podle metodického průvodce. Vyhradili jsme si úterý, abychom mohli pracovat pravidelně a intenzivně. Metodický průvodce počítá nejdříve s vyplněním všech pracovních listů, poté navazuje práce na čtvercové síti. V tuto chvíli máme vyplněných 13 pracovních listů (ještě 5 pracovních listů a začneme pracovat na pochozí síti). Pracovní list si učitelka otevře v programu malování na interaktivní tabuli. Dětem pracovní list vysvětlí, ti jej poté vyplní. Následuje kontrola a vyplnění na interaktivní tabuli. V případě, některé dítě chybí, po návratu list vyplní. Pokud některý pracovní list dělal dětem problém, vyplní ho individuálně s učitelkou nebo společně následující den na tabletu. Středy pravidelně v rámci ranních činností pracujeme s tablety.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna