Dodatečné volby do školské rady

Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Všestary v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje dodatečné volby do školské rady na funkční období 2022/2024 jednoho člena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby budou probíhat v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady.

Volby se budou konat 13. 09. 2022 v kanceláři školy od 16.00 do 18.00 hodin.

Kandidáty na členy školské rady za zákonné zástupce žáků se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Složení volební komise: Mgr. Miroslava Hlávková, Mgr. Zina Tomášová, Mgr. Renata Nováková.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna