Ekologický projektový den na 1. stupni

S tematikou ekologie a ochrany životního prostředí se žáci naší školy zabývají v průběhu celého školního roku, např. jsme navštívili Ekologická centra KRTEK ve Vrchlabí a Záchrannou stanici JARO, zabývali jsme se zpracováním odpadu při Dni s MTÚ a po celý školní rok  i v mezipředmětových vztazích v Prvouce a v Přírodovědě. Všemi aktivitami podporujeme myšlenku, že udržitelnost naší planety je zodpovědností každého člověka, a čím víc nás bude, tím máme větší šanci uspět.

Se stejným cílem jsme zaměřili na 1. stupni ZŠ své činnosti, učení a bádání v týdnu 17. -21. dubna, který vyvrcholil 22. dubna celosvětovým svátkem – Den Země.

Praktickou část jsme věnovali úklidu okolí školy, školní zahrady, spojené  s vycházkou a prohlídkou obce Všestary. Vydali jsme se k pramenu Všestarky  a došli až k důležitému  místu  – Sběrnému dvoru ve Všestarech.  Zde jsme si všichni zopakovali znalosti o třídění odpadu a uložení do barevných kontejnerů a dalším zpracování odpadu.  Této akce se zúčastnila také družina s místním Archeoparkem.

Všechna naše snažení směřovala k důležitému cíli: Zajistit, aby mladí lidé měli sílu být změnou vedoucí k udržitelnému životu, kterou náš svět potřebuje a to pomocí zábavného, aktivního a sociálně odpovědného učení.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna