TIČ ČŠI na základní škole

Tematická inspekční činnosti ČŠI se uskuteční ve dnech 30. 3. – 31. 3. 2021 a bude provedena online formou. Jedná se o monitoring zaměřený na dopady mimořádných opatření na distanční vzdělávání s cílem získání relevantních informací pro MŠMT. Výstupem TIČ není inspekční zpráva, pouze závěrečné shrnutí zjištění včetně doporučení.  

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna