INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 26. DUBNA 2021

 

 INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 26. DUBNA 2021

  • V mateřských školách od 26. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Královéhradeckém kraji.
  • Provoz MŠ probíhá standardním způsobem tj. bez omezení počtu dětí ve třídě a bez testování.
  • Povinnost testovat zaměstnance MŠ zůstává, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden. Tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv.
  • Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.
Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna