Informace k provozu školy od 17. května 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021 (bude uveřejněno ZDE). Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně základní školy bez rotace,
  • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin,
  • provoz ve školní družině je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin,
  • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:

  • jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu,
  • preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pravidla testování zaměstnanců školy se nemění.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN , s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna