INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 4. LEDNA 2021

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud.

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.

Školní jídelna je v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna