INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky:
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
 3. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
 4. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

 Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna