Laboratorní cvičení z fyziky

V rámci výuky fyziky se žáci osmých tříd zúčastnili  laboratorního cvičení na téma: Rychlost šíření zvuku v pevných materiálech. Součástí cvičení byl nejen výpočet rychlosti šíření, ale i praktická zkouška vlastnoručně vyrobené pomůcky.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna