Laboratorní práce na téma měření objemu těles

Na naší základní škole se pravidelně věnujeme zajímavým laboratorním cvičením, která významně obohacují učební proces. Při hodinách fyziky jsme se zaměřili na objem těles. Laboratorní cvičení nám umožnila nejen prakticky měřit objem různých těles, ale také aplikovat matematické dovednosti při výpočtu objemu kvádru či krychle.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna