Letní příměstský kemp

Během léta se uskutečnily dva běhy letních příměstských kempů, které byly financovány prostřednictvím dotace MŠMT. Organizátorem byl MAS Hradecký venkov ve spolupráci s TJ Sokol Všestary, obcí Všestary a ZŠ Všestary.

První příměstský kemp měl kapacitu 30 školou povinných dětí. Celý týden se nesl v duchu zvířat. Děti se tak seznámily s různými zvířaty formou táborové hry a postřehového závodu. Poznávaly kůže a paroží, ale také se učily Morseovu abecedu nebo třeba tančily zumbu. Ozvláštnit program přišel také tatínek jedné z účastnic a předvedl ukázku biketrialu. Protože dětem v tomto týdnu přálo počasí, tak si užily i plavání ve venkovním koupališti, bláznivou vodní housenku nebo skluzavku. Nad počínající letní bouřkou nás přišla také navštívit paní Saláková s koníkem a umožnila dětem, aby se na koníkovi projely. Děti také vyrazily do Zooparku Stěžery a poslední den jsme završili rozlučkovou slavností, během které děti hledaly poklad a trénovaly svoje získané dovednosti. Po nalezení pokladu následovalo opékání špekáčků a zdobení triček.

Druhý běh letních kempů měl kapacitu poloviční, tedy 15 dětí. I v tomto případě byl zcela naplněn a děti prožily týden s indiánskou tematikou. Měly možnost rozvíjet kreativitu prostřednictvím výroby indiánských čelenek, náramků nebo třeba lapače snů. I v tomto týdnu nechyběly výlety, ať už pěší do nedalekého kukuřičného bludiště, nebo do Hradce Králové, kde děti navštívily Labyrint Divadla Drak. V tomto týdnu na kemp zavítal také odborník na nerosty a představil sílu vzácných kamenů. Také měly děti možnost zhlédnout psí dovednosti v podobě ukázky agility a psí poslušnosti.

Zázemí obou běhů zajistila ZŠ Všestary, a děti tak mohly strávit kemp v prostorách, které dobře znají a setkat se se svými kamarády či navázat nová přátelství.

Michaela Chládková

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna