Muzeum východních Čech

V úterý 16. května navštívila II. a IV. třida Muzeum východních Čech v Hradci Králové.  Druháčci si vyzkoušeli, jak to chodilo ve škole před sto lety. Jak náročné  to žáci měli  a určitě  si všichni budou vážit zjednodušení školní práce  v současnosti. Vyzkoušeli si psaní perem s násadkou a inkoustem. Počítali s názornými pomůckami. Na závěr byli ohodnoceni dobovým vysvědčením. 

Čtvrťáci  prozkoumali středověké opevnění a stavby. Jak život  v Hradci Králové ve středověku vypadal a jaká se zde v té době uplatňovala řemesla. Také se pokusili postavit model gotické  klenby.

Všichni si to moc užili a  už se zase těšíme na další  zajímavý program, který v muzeu navštívíme.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna