Návštěva předškolních dětí v Základní škole ve Všestarech

Děti si prohlédly prostory budovy prvního stupně a školní jídelny.  Potkaly se s dětmi z první třídy a  seznámily se s  paní učitelkou. Vyzkoušely si práci na interaktivní tabuli, zazpívaly si písničky a další činnosti. Děti byly nadšené z mnoha zážitků.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna