Návštěva VOŠZ A SZŠ Hradec Králové

Dne 15. 6. 2022 se vybraní žáci z 2. stupně zúčastnili návštěvy  na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Hradci Králové. Paní učitelka Mgr. Helena Rezková si pro ně připravila pestrý program:

1) pracovní listy na téma první pomoc

2) krevní test

3) praktická zkouška resuscitace

4) hra na zraněné a záchranáře

Děti z návštěvy přijely plné dojmů, někteří i uvažují o studiu na této škole.  Se zdravotnickou školou budeme nadále spolupracovat, dne 28. 6. 2022 se studenti i pedagogové zúčastní akce na naší škole – Ochrana člověka za mimořádných situací.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna