Ochrana člověka za mimořádných situací – projektový den

Dne 28. 6. 2022 proběhl v naší škole Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných situací“.

V 7:50 byl vyhlášen požárním poplach na obou stupních ZŠ. Žáci se přesunuli na určená

shromaždiště.

Pro první stupeň ZŠ byla připravena 4 stanoviště, která nám pomohli připravit Sbor dobrovolných hasičů Chlum a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v HK pod vedením Mgr. Rezkové. Další stanoviště připravily kolegyně z prvního stupně a tímto jim patří dík.


Pro druhý stupeň ZŠ bylo celkem 8 stanovišť. Přijel k nám Hasičský záchranný sbor KHK z Pražské stanice Kukleny, Krajská dopravní policie, VOŠZ a SZŠ HK. Záchranáři psovodi SIRIUS RESCUE Pardubice, kteří přivezli tři své čtyřnohé parťáky a další stanoviště zajišťovali naši kolegové z druhého stupně.

Žáci si mohli prakticky vyzkoušet práci hasičů, policistů, zdravotníků a také se dozvěděli, jak jednat v případě mimořádných situací. Věříme, že si především žáci všestarské školy

 tento den užili. 

 Za organizační tým všem moc děkujeme.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna