Orientační běh, květen 2022

Po třech letech jsme se vrátili k orientačnímu běhu. Ke sportu, u kterého je nutné nejen rychle běhat, ale i přemýšlet, číst v mapě, rozhodovat o postupu na trati. Na závody, které pořádal SK Slavia Hradec králové, se vydalo ve středu 18. května 12 odvážných a odhodlaných běžců z 7.- 9. třídy.  Trasy byly značeny v okolí ZŠ Štefánikova směrem na Nový Hradec Králové. Závody se všem líbily, a i když někteří na trati dlouhou hledali své kontroly, do cíle našli cestu všichni. Těšíme se na další závody v novém školním roce.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna