Pomníky hrdinům 1. světové války

V učivu  historie České republiky jsme v hodinách Vlastivědy probírali také kapitoly z dějin Vzniku Československa. V té souvislosti se žáci mohli sami přesvědčit o statečnosti českých a slovenských vojáků. V dobrovolném úkolu mohl každý vyhledat pomníky se jmény i svých předků, kteří bojovali na frontách 1.  světové války a svou statečností se zasloužili o vznik Československé republiky.

Velmi mile mě překvapil zájem o pátrání, o čemž svědčí prosluněné i zasněžené fotografie.  Důkazem je také množství fotografií pomníků z 1. světové války, které děti ve svém okolí vyhledaly a vyfotografovaly. Věřím, že pomníky, které dříve míjely bez povšimnutí, zůstanou v pamětech nejenom žáků V.A, V.B.

Velké poděkování náleží rodičům za spolupráci při pátrání po stopách hrdinů 1. světové války i za podporu ve výchově k vlastenectví.

Zapsala: Beránková Martina

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna