Projekt „Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Všestary v roce 2023“

Účelová neinvestiční dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje č. 21SMP01-0006 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu „Dlouhodobá primární prevence na ZŠ Všestary v roce 2023“ ve výši 24.000 Kč.

Cílem projektu je preventivně působit proti vzniku jakýchkoliv forem rizikového chování. Předat cílovým skupinám (v oblasti přímých aktivit dlouhodobé prevence – žáci, v oblasti vzdělávání – učitelé) takové znalosti, dovednosti a postoje, které pomohou eliminovat projevy rizikového chování ve společnosti a podporují zdravý životní styl.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna