Projekt Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů jsou vzdělávacím projektem Post Bellum pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií.

Účast na tomto projektu přijali naši žáci z 8. A třídy – T. Cudlín, R. Klinger, A. Petera a Š. Staněk.

Zpracovali příběh pana G. Klingera, pamětníka druhé světové války a poválečného vývoje. Pamětníka vyzpovídali, natočili jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovali fotografie,  vytvořili dokument.

Nakonec vystoupili před publikem a výsledky své práce představili veřejnosti a odborné porotě.

Projekt dlouhodobě podporuje Český rozhlas, Ministerstvo školství a Ministerstvo kultury, velký rozvoj mu přinesl grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Evropské hospodářské pomoci.

Všechny žákovské výstupy z projektu jsou publikovány na stránkách www.pribehynasichsousedu.cz 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna