Projektový den „Den evropských jazyků“

26. září je v Evropské unii tradičně slaveno jako „Den evropských jazyků“. Naše škola se proto k oslavě přidala v pondělí 26. září stejnojmenným projektovým dnem „Den evropských jazyků“.

Na 14 stanovištích reprezentujících různé evropské země se žáci 5.-9. ročníku nejen naučili nové fráze z různých jazyků, ale také cizí jazyky rozpoznávali, pracovali s texty i s mapou, vyhledávali informace na internetu, upekli italskou pizzu nebo vyzkoušeli své lezecké schopnosti.

Seznam „navštívených“ evropských zemí: Velká Británie, Irsko, Švédsko, Itálie, Švýcarsko, Chorvatsko, Polsko, Vatikán, Malta, Slovensko, Německo, Francie, Španělsko a také Arménie.

Kromě těchto stanovišť k nám zavítal hradecký Europe Direct se svým interaktivním programem „Přijel k nám zahraniční student“ a „Evropský den jazyků“.

Celý den se vydařil a proběhl v příjemné atmosféře.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna