Projektový den „Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí“

Dne 16. 6. 2023 proběhl v celé naší ZŠ projektový den s názvem „Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí“. V rámci spolupráce mezi školami nás navštívili žáci ze ZŠ Mžany a ZŠ Dohalice. Společně si prohlédli školu. Potom se začlenili mezi žáky 4. a 5. tříd a všechna připravená stanoviště si společně prošli.

Den nám začal poplachem, nacvičovali jsme evakuaci žáků na shromaždiště osob v případě požáru nebo jiné nečekané události. Žáci z obou budov školy zvládli evakuaci ve velmi dobrém čase. Jednotlivé třídy procházely připravená stanoviště, která měla žáky připravit na nejrůznější události, se kterými se mohou v životě setkat.

Na tuto akci nám přijeli odborně přednášet, názorně předvést ukázku stříhání vraku a také ukázat z jakých výšek jsou schopni pracovat profesionální hasiči z Hradce Králové. Poučit žáky, jak se mají chovat v dopravě, přijela Policie ČR a nechyběla ani ukázka jejich automobilu a motorky. Zadržení pachatele nám předvedl člen MP Hradec Králové a kolegou figurantem z organizace ZKO Probluz a jejich třemi čtyřnohými parťáky. Se simulovanými úrazy, praktickým vyzkoušením si první pomoci a odborným výkladem nás přijela seznámit VOŠZ a SZŠ Hradec Králové. Nechyběli ani dobrovolní hasiči z Chlumu s prezentací zásahového vozidla a jeho vybavením.

Věříme, že pro všechny žáky byl tento den velmi přínosný, užitečný a zábavný a že si tento den všichni užili. Snad si tyto nové dovednosti budou žáci dlouho pamatovat a doufáme, že je v životě nikdy potřebovat nebudou.

Všem účinkujícím velmi děkujeme za jejich ukázky a cenné informace, které předali všem žákům od první do deváté třídy. Velké poděkování patří i firmě Autoslužby HK panu Němečkovi a jeho týmu za příjemné jednání a poskytnutí autovraku a také žákům devátých ročníků, kteří pomáhali při akci.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna