Projektový den  s MTU – Malý zpracovatel odpadu

V úterý 12. dubna 2023 si žáci IV. třídy vyzkoušeli v Projektovém dni s MTU   – Malý zpracovatel odpadů vyřešit globální problém s ukládáním a zpracováním odpadů. Nejprve v teoretické části s paní lektorkou pohovořili o důležitosti třídění odpadu v domácnosti a následném třídění při svozu odpadů v kontejnerech. Porovnávali vhodnější způsoby zpracování odpadů, využití odpadů při recyklaci nebo pro výrobu elektřiny.  V praktické části si děti podle zadání s velkým nadšením a fantazií stavěly domy, vozy na svoz odpadu, kontejnery, využily i model skládky s kogenerační jednotkou, stožáry vysokého napětí a elektrárnu. Vybudované město v závěru propojily pomyslnými elektrickými dráty. Děti hra bavila a získané vědomosti  mohou uplatnit i ve skutečných situacích.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna