Sbírej papír – pomoz Ukrajině!

Dobrá věc se podařila! Mimořádným sběrem papíru dne 23. března se nám povedlo vybrat finanční částku 6100 Kč, kterou jsme se na základě písemného hlasování mezi žáky II. stupně naší ZŠ rozhodli darovat na účet organizace UNICEF. Ta se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Jsou to právě děti, které žijí v největším strachu ve válce a bojí se o svůj život. Více než 4,5 milionu lidí již z Ukrajiny uteklo do sousedních zemí a 90 % z nich tvoří matky s dětmi. Dalšími organizacemi na výběr byl Člověk v tísni a Český červený kříž. VELKÉ DÍKY VÁM VŠEM, kteří jste se na akci podíleli.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna