Soutěž v anglické konverzaci

Soutěž v anglické konverzaci proběhla dne 24. února a zúčastnili se jí především žáci z 8.- 9. tříd, plus jedna žákyně ze 7. třídy. 

Nejdříve účastníci prošli společnou částí, skládající se z krátkého poslechu a čtení s porozuměním a pak si každý z nich vylosoval jedno z témat, o kterém krátce mluvil. 

Výkony žáků byly poměrně vyrovnané a porota složená ze dvou vyučujících anglického jazyka a rodilého mluvčího musela pečlivě poslouchat a zaznamenat hodnocení.

Nakonec jsou vítězové dva (se stejným počtem bodů), oba dva ze třídy 8.A: 

Gabriela Dobešová a Ondřej Hruška

Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za účast!

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna