Spolupráce v době distanční výuky

V době distanční výuky vypomáhá vychovatelka 3. oddělení paní Mikešová i jako asistentka v 1. třídě. Pomáhá dětem s nácvikem psaní a čtení. Je také nápomocná paní učitelce Nožičkové při prvouce. S dětmi chodí na výukové procházky a o přestávkách se snaží děti protáhnout a uvolnit jednoduchým pohybem s hudbou.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna