STAVITEL MĚSTA

Pro děti ze třídy Motýlků jsme si připravili další projekt s názvem „Malá technická univerzita“.  Každý týden nás navštíví paní lektorka, která dětem hravou formou vysvětlí postup vzniku budov a celých měst. První lekce nesla název „Stavitel města“. Děti sestavily silnici z velkých dílků puzzle, a to podle mapky. Poté se rozdělily do dvojic a vybraly si obrázek budovy, kterou postavily z Lega. Budovu umístily podél již postavené silnice a tím vzniklo město. 

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna