Stávka 27. 11. 2023

 Vážení rodiče,

dne 21. 11. 2023 ustavený Stávkový výbor zaměstnanců Základní školy a mateřské školy, Všestary ( Michaela Válková, Anna Tichá, Marina Tajchmanová) oznámil ředitelce školy, že 55 (87 %) zaměstnanců školy se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou jednodenní přerušení práce po celou pracovní dobu dne 27. 11. 2023.

Znamená to, že škola bude pro děti a žáky celý den se všemi útvary (základní škola, školní družina, mateřské školy Všestary a Chlum, školní jídelna) zcela uzavřena, pokud se na politických jednáních nepodaří najít řešení takové, které by stávku zažehnalo.

Vážení rodiče, jsme si vědomi toho, že naše rozhodnutí vám bude komplikovat každodenní chod vašich domácností, vaše osobní a pracovní povinnosti, jsme však bohužel nuceni trvat na tom, že situace v regionálním školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní.

Stávka, do které vstupujeme, není stávkou za zvýšení platů pedagogů, jak je nám některými politiky podsouváno. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce nás znepokojují operativní rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména tyto kroky:

1. Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.

2. Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky.

3. Snížení počtu možných odučených hodin (tzv. PHmaxy), což povede k návratu před rok 2020, tj. opět více početné třídy, úbytek dělených hodin, které jsou efektivní po vzdělávání, menší počet volitelných předmětů.

4. Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024 a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání žáků se SVP).

5. Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské či dokonce nepedagogické.

6. Nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogy).

Výše uvedené skutečnosti nás nutí k tomu, abychom se stávky, která je odbory vyhlášena na pondělí 27. 11. 2023, aktivně účastnili.

Vážení rodiče, věřím, že naše důvody pro stávku pochopíte a že nás podpoříte.

Ve Všestarech dne 21. 11. 2023

Ing. Zarine Aršakuni, ředitelka školy

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna