Vánoční vystoupení IV. třídy

V úterý 20.12.2022 žáci 4. třídy pod vedením své třídní učitelky Martiny Beránkové předvedli vánoční představení svým mladším spolužákům v první, druhé a třetí třídě. Děti zahrály a zarecitovaly vtipnou vánoční básničku a za doprovodu příčné flétny a kytary zazpívaly vánoční koledy. Mladší spolužáci je odměnili velikým potleskem, protože představení se moc líbilo. Děkujeme!

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna