Vodní elektrárna „Hučák“

Dne 13. 12. 2023 se žáci 9. tříd zúčastnili exkurze na malé vodní elektrárně „Hučák”. Studenti si měli možnost prohlédnout nejen tento architektonický skvost, ale i si zopakovat celou kapitolou elektrodynamiky – ať už ektromagnetickou indukci či generátory elektrického napětí. V rámci úvodní prezentace si připomněli současné učivo jako je PN přechod. Prezentace měla dynamiku a byla velmi poutavě zpracovaná. Po prezentaci se naši studenti vybavení pracovními listy “vrhli” na expozici, která je alespoň z mého pohledu, zaujala natolik, že se nedali skoro “odtrhnout”… Ať už model přečerpávací elektrárny, plně funkční mechanismus větrné elektrárny či vláček na fotovoltaický pohon. Všechny exponáty si žáci mohli prakticky vyzkoušet. Poté jsme pokračovali do strojovny. I zde nám přálo štěstí a měli jsme možnost, protože byla krátkodobá odstávka, vidět a zároveň slyšet náběh turbín od pana Kolbena a Daňka z roku 1927. Závěrem bych chtěl říci, že exkurze na „Hučák“ byla pro žáky 9. tříd velmi přínosná.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna