Zájezd do Velké Británie

Ve dnech 30. 4. až 5. 5. se 51 žáků z naší školy zúčastnilo v doprovodu několika pedagogů zájezdu do Velké Británie s cestovní kanceláří Teeway.

Po nočním přejezdu jsme hned 1. den navštívili přímořské město Bournemouth, ve kterém také bydlely rodiny,  u kterých žáci byli na 3 noci ubytováni. Děti tak měly možnost vidět obyčejnou britskou domácnost, mluvit anglicky v běžných situacích i ochutnat některá typická jídla.

2. den jsme pak navštívili historická místa Stonehenge (kamenný kruh), Salisbury (katedrála) a Winchester (kulatý stůl krále Artuše). Odpoledne jsme se také krátce věnovali nákupům suvenýrů a dárků domů.

3. den jsme pak dopoledne strávili v historických docích města Portsmouth, projeli se lodí a v závěru se nechali rychlovýtahem vyvézt na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Odpoledne jsme pak ještě navštívili zříceninu Corfe Castle a obdivovali krásy Jurského pobřeží u Durdle door.

4. den jsme po krátké cestě metrem celý strávili pěším poznáváním hlavního města Londýna. Prošli jsme se po nábřeží Temže, měli štěstí a viděli otevřený most Tower Bridge, z vyhlídky obhlédli katedrálu St. Pauls´s, poslechli jsme si pouliční umělce na Leicester Square, došli k Big Benu a lodí se vrátili zpět k autobusu.

Po nočním přesunu jsme domů dorazili v odpoledních hodinách.

Program byl velmi pestrý, i když chvílemi náročný (dle chytrých hodinek jsme nachodili cca 70 tisíc kroků, tedy zhruba 57 km). K dobré náladě ale přidávalo naprosto neanglické slunečné počasí a chuť účastníků poznávat a objevovat nové věci. Zpět se všichni vrátili v dobré náladě a někteří i s odhodláním více se učit anglicky 😉

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna