Základy dopravní výchovy

V úterý 8. listopadu 2022 proběhly besedy Policie ČR v 1., 2., 3. a 4. ročníku. Děti se dozvěděly zajímavé a poučné informace z dopravní výchovy – zopakovaly si dopravní značky, připomněly si zásady přecházení vozovky, povinnosti chodců a cyklistů a na závěr celé besedy děti čekal dopravní kvíz. Paní policistka byla velmi vstřícná a milá. Domů si děti odnesly spousty znalostí a malý dárek. Děkujeme!

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna