Znovuotevření školy od 12. dubna 2021

VÝUKA

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přihláška do výběrové třídy

 

Pouze povinné předškolní vzdělávání, ve skupinách max. po 15 dětech.

MŠ Všestary: 2 skupiny

MŠ Chlum: 1 skupina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. STUPEŇ

Rozvrh hodin

Přihláška do výběrové třídy

V týdenních rotacích celých tříd.

–        Lichý týden (12.-16.4., 26.-30.4.): I., III. B, IV. B, V. B

–        Sudý týden (19.-23.4.): II., III. A, IV. A, V. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2. STUPEŇ

Rozvrh hodin

Distančně.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Individuální konzultace dle předběžné domluvy s vyučujícím.

SKUPINOVÉ KONZULTACE

Umožnění dobrovolných skupinových konzultací v max. počtu 6 žáků a za dodržení režimových opatření pro:

Znevýhodněné žáky 2. stupně ZŠ (dle předběžné domluvy s vyučujícím),

9. ročníky ZŠ pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ: dle aktuálního zájmu (rozvrh hodin).

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KLUB

Pouze pro prezenčně vzdělávané za dodržení homogenity skupin stejné jako ve třídě.

ŠD: 3 skupiny

ZPĚV

Ne

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Ne

VÝUKA PLAVÁNÍ

Ne

ŠKOLA V PŘÍRODĚ, ŠKOLNÍ VÝLETY

Ne

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Pro distanční výuku:

 

Pro prezenční výuku:

 

 

Pouze odběr (take-away).

 

–        Rozestupy mezi žáky z různých tříd/skupin.

–        Výdeji stravy a její konzumaci dle harmonogramu.

VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOL

Vstup třetích osob (mimo děti, žáky či zaměstnance) v době provozu škol pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s dětmi, žáky.

TESTOVÁNÍ

Obecné informace

Testovací diagram

 

Povinné neinvazivní testování pro MŠ, ZŠ:

–        antigenní testování 2x týdně,

–        první test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu, druhý test ve čtvrtek,

–        v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, stačí testování jen 1x týdně

–        testování neprobíhá v případě individuálních konzultací, výuky 1 na 1 a individuálních poradenských služeb.

OCHRANA NOSU A ÚST

Všichni povinně ochrana úst a nosu.

–        V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.

–        V základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

VĚTRÁNÍ

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 min.

Doporučená venkovní výuka v maximální míře.

HOMOGENITA

Povinná homogenita všech tříd a skupin. Platí i pro přestávky, na pozemcích školy, venkovní výuce apod.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna