105. výročí vzniku samostatného československého státu

V letošním roce jsme s žáky oslavili 105. výročí od vzniku samostatného Československa. Vznik
samostatného Československého státu dne 28. října a vymezení jeho hranic mírovými smlouvami byl
důležitým milníkem v naší historii, kterou jsme si s žáky rádi připomněli. Svou hrdost a vlastenectví jsme
vyjádřili krátkým pásmem (nejen zpěvem naší hymny  „Kde domov můj“  za doprovodu houslí,
vyplněním pracovních listů, ale také jednotným oblečením v barvách české vlajky (červená, modrá,
bílá).

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna