Zarine Aršakuni

V pátek 14. června 2024 proběhlo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Král Jan I. se svojí družinou přijel osobně zjistit, zda noví adepti jsou připraveni na pasování čtenářů. Všichni žáci ukázali, že si s písmenky a slovy dokážou poradit. Po slibu čtenářů je král pasoval na rytíře a rytířky řádu čtenářského. Každý žák dostal pamětní list […]

Dne 10.6. proběhl ve školní družině  Dětský den 1. a 2. oddělení. Děti soutěžily v netradičních disciplínách a kreslily křídami  na chodník. Chlapci si mohli dát namalovat obličej . Paní Havránková  upletla dívkám krásné copánky. V závěru odpoledne byly všechny děti odměněny nanukem.

Ve středu 5.6.2024 se na zahradě MŠ konala „Letní zahradní slavnost s Klaunem“. Klaun si pro děti připravil doprovodné aktivity (tématické tanečky, soutěže, bublinkování, minidiskotéku se soutěží). Děti byly aktivně zapojeny po celou dobu programu. Rodiče měli možnost ochutnat malé občerstvení, které pro ně děti připravily. Toto odpoledne plné zábavy, tance a smíchu si všichni moc

Dne 3. 6. 2024 děti vyrazily v rámci oslav MDD na zmrzlinu. Velice děkujeme za sponzorování paní Fejtkové a paní Plecháčové. Děti měly velikou radost.

Ve středu 6.5. na hřiště u rozhledny přijeli hasiči. Seznámili děti s technickým vybavením hasičských aut, s důležitými telefonními čísly a s tím, jak se mají chovat v krizových situacích. Děti si také vyzkoušely  stříkání hadicí na terč.

Dne 31. 5. 2024 za námi přijela paní Balvínová se stavebnicí Geomag. Ukázala dětem, jak správně skládat různé obrazce, děti si vše vyzkoušely a poté si již stavěly dle vlastní fantazie.

V úterý 4. 6. 2024 se konala akce pro předškoláky a jejich rodiče „Brzy půjdu do školy“. Pro děti bylo připraveno adaptační odpoledne, při kterém děti zpívaly, pracovaly s interaktivní tabulí, malovaly a řešily úkoly na pracovních listech. Pro rodiče byla připravena schůzka, na které se seznámili s paní vychovatelkou a třídní učitelkou budoucí první třídy. Rodiče se dozvěděli

4. 6. 2024 se uskutečnil dětský den ve školní družině 3. a 4. oddělení. Byl však započat již o den dříve návštěvou místního stánku se zmrzlinou. Děti si užily odpoledne plné soutěží, které zakončily hledáním pokladu podle tajné šifry. Odměnou jim byly sladkosti a malé drobnosti na památku.

V Základní škole ve Všestarech  si  předškolní děti vyzkoušely angličtinu s rodilým mluvčím. Děti si rozšířily slovní zásobu při hrách a aktivitách, které pro ně pan učitel  Nicholas Peter Wood připravil. Děti  byly nadšené.

V pondělí 3. června jsme podnikli cestu za pokladem od skřítků, při které děti  plnily  různé úkoly. Na konci cesty za pokladem, děti získaly truhličku se zlatými mincemi, drobné dárky a medaile s logem “ Ochránce přírody“.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna