Badatelský klub

Od září mohou děti navštěvovat Badatelský klub. Cílem klubu je prohloubit pozitivní vztah dětí k přírodním vědám a osvojit si praktické dovednosti.

A co jsme se již naučili?

  1. Odlévat stopy zvěře
  2. Určit pH vody
  3. Rozpoznat zástupce rostlin i živočichů

V zimních měsících se zaměříme na práci s mikroskopem a pokusy.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna