BRZY PŮJDU DO ŠKOLY

Ve středu 9. března 2022 se na ZŠ ve Všestarech konalo setkání rodičů a předškoláků „Brzy půjdu do školy“. Pro rodiče si připravila paní Mgr. Jana Okrouhlá přednášku o školní zralosti a učitelky 1. stupně měly pro budoucí prvňáčky přichystané adaptační odpoledne plné her, básniček, říkanek a dalších činností. Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli sezení ve školních lavicích, zazpívali si pěkné písničky, naučili se říkanky a plnili úkoly, které nebyly vůbec jednoduché. Děti se snažily a ukázaly, že jsou vzorně připravené na to, aby své dovednosti ukázaly při zápisu do první třídy v pátek 1. dubna 2022, na který děti srdečně zveme. Hodně zdaru, těšíme se na vás!

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna