Brzy půjdu do školy

V úterý 21.6.2022 se konala akce pro předškoláky „Brzy půjdu do školy“. Pro děti bylo připraveno adaptační odpoledne, na kterém děti zpívaly, pracovaly s interaktivní tabulí, malovaly a řešily úkoly na pracovních listech. Pro rodiče byla připravena schůzka, na které se seznámili rodiče s paní vychovatelkou a třídní učitelkou budoucí první třídy. Rodiče o příštím školním roce informovala třídní učitelka a vedoucí vychovatelka. Děti byly skvělé, snažily se pěkně pracovaly, plnily zadané úkoly a nenásilnou formou se seznámily s prací ve škole. Vyzkoušely si sezení ve školních lavicích a pracovat v opravdové třídě ve škole. Na děti už se v září moc těšíme!

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna