Honba za pokladem

Ve čtvrtek 23.6.2022 se konala Honba za pokladem. Žáci pátých tříd spolu s třídními učiteli vytyčili trasu ze Všestar na Chlum a pro děti připravili spousty úkolů. Mladší žáci úkoly řešili a u rozhledny na Chlumu hledali poklad. Za školáky se přišli podívat i mladší kamarádi ze školky z Chlumu. Poklad byl nalezen, děti si ho rozdělily a děti si ho užily. Počasí celé akci přálo a děti se s úsměvy na lících vracely zpět do Všestar.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna