Brzy půjdu do školy

V středu 1. 3. 2023 se konala akce pro předškoláky „Brzy půjdu do školy“. Pro děti bylo připraveno adaptační odpoledne, na kterém  pracovaly s interaktivní tabulí, malovaly a řešily úkoly na pracovních listech. Děti byly skvělé, snažily se. Seznámily s prací ve škole. 

Pro rodiče byla připravena přednáška o školní zralosti  Mgr. Jany Okrouhlé. Dozvěděli se informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2023/2024.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna