Dějepisná exkurze IX. třída – Stachelbeg

Dne 12. května 2022 se vydala 9. třída v rámci výuky dějin 20. století na exkurzi do dělostřelecké pevnosti Stachelberg u Trutnova.  Obrovské podzemní prostory zde byly budovány od roku 1937 jako součást opevnění Československa. Po samotném vstupu do bunkru nás čekalo 186 schodů vedoucích hluboko do podzemí a dále několikaminutová cesta tunelem na jednu z podzemních křižovatek. Zde jsme si vyslechli první přednášku o Stachelbergu.  Pak proběhla prohlídka sálů částečně hotových i pouze vydolovaných. V podzemních chodbách jsme tak strávili zhruba 60 minut. Teplota v podzemí dosahuje okolo 9 stupňů.  Vyšli jsme po schodech opět nahoru a měli možnost zhlédnout některé exponáty v menším muzeu. Venku jsme se občerstvili a většina se pokochala výhledem po okolí z rozhledny Eliška. Po cestě zpět jsme se také zastavili u řopíků a vlakem z Trutnova dojeli spokojeně domů.

Škola online Kontakt Školní pošta Jídelna Knihovna